Primavera Europea

Castellano · Valencià / Català · Galego · Euskara · Aragonés · Asturianu · Aranés · English
Signa

PER UNA EUROPA DE LES PERSONES

Construir l'Europa de les Persones és possible.

Per això, des del Sud d'Europa volem acabar amb les retallades i que paguen els responsables d'aquesta gran estafa. Imposat per una elit política i econòmica, l'austericidi empobreix milions de persones i hipoteca el futur de les generacions futures. Aquesta Europa de la Troica és cada vegada més desigual i insostenible, i porta, per desgràcia, al fet que cada vegada més gent perda la confiança en el projecte europeu.

A l'Estat espanyol es viu de forma encara més crítica aquesta nefasta dinàmica amb el drama de l'atur, l'exclusió social o la pobresa energètica, així com els vergonyosos casos de corrupció. A més, des de la reforma de la Constitució Espanyola de 2011, es prioritza el pagament del deute abans que qualsevol inversió social i ecològica. Per si no fos poc, assistim també al mateix temps a un Estat centralista i autoritari, que adopta les seues decisions en els nivells més allunyats possibles de la ciutadania, negant la seua plurinacionalitat i retallant democràcia i autogovern.

No obstant això, en un món globalitzat i interdependent, mai no havíem necessitat tant Europa. De fet, la Unió Europea és un dels espais clau per a lluitar contra les grans corporacions i els mercats financers, el canvi climàtic i els populismes xenòfobs i excloents.

És per això que no ens resignem i passem a l'ofensiva. Com a ciutadania, volem reinventar Europa des de la solidaritat, la democràcia i la sostenibilitat. Volem recuperar la nostra sobirania política i exercir-la a nivell supranacional per a consensuar un nou horitzó de vida digna i responsable. Volem aportar respostes vàlides per a la majoria de les persones i d'acord amb els límits del Planeta.

Som l'Europa de les persones que estimen el seu territori i volen sostenibilitat i solidaritat per a avui i demà, en els països del Nord i del Sud. Som l'Europa dels pobles que volen compartir valors, cooperar per a prosperar i conjugar la diversitat lingüística i cultural en un projecte comú de dignitat, pau i benestar.

Des de la ferma voluntat democràtica, la defensa dels drets i llibertats, la dignitat de les persones i els pobles, la justícia social i ambiental, anem a cooperar per a fer possible una PRIMAVERA EUROPEA.

#RESCATEMPERSONES

Anem a rescatar persones. I per això volem polítiques dotades d'inversions per a la creació d'ocupació en una economia al servei de les persones i respectuosa amb el medi ambient. Apostem per la tolerància zero contra la corrupció, el frau, l'evasió fiscal i els paradisos fiscals.

#DEMOCRÀCIAREAL

Volem obrir un nou procés constituent europeu cap a una Europa de les Persones i dels Pobles més democràtica i transparent. Volem més poder per al Parlament Europeu, la institució amb més legitimitat ciutadana dins de les institucions europees. Volem transparència en el funcionament d'una UE al servei de la ciutadania.

#SOLIDARITAT

Reclamem una nova Carta dels drets fonamentals socials per a garantir educació, sanitat, justícia i medi ambient per a tots i totes, incloses les persones migrants. Prioritzem la lluita contra la pobresa i l'exclusió social i impulsarem la defensa de la renda bàsica universal, així com una cartera de serveis socials mínims per a facilitar l'autonomia personal i la integració de les persones amb diversitat funcional física i/o psíquica.

#EUROPADELSPOBLES

Reivindiquem l'Europa dels Pobles, i el suport i respecte de la UE a la seua diversitat nacional, cultural i lingüística, incloent-hi les minories i nacions sense Estat. Rebutgem la retallada a la seua autonomia i processos de decisió democràtics i reclamem la participació real i efectiva de les unitats subestatals en la presa de decisions europees, amb especial atenció a les Regions Europees Ultraperifèriques dotant-les de la seua pròpia circumscripció electoral.

#DRETS

Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les persones, lliure de discriminació, racisme i xenofòbia. Avui volem defensar i conquerir la igualtat de drets per a les dones i per als col·lectius marginats siguen LGTB+, persones majors, amb diversitat funcional, etc. L'Europa que volem defensa també els drets digitals, la neutralitat i privadesa de la xarxa.

#ECONOMIAVERDA

Apostem per la transició ecològica de l'economia (New Deal Verd) cap a un altre model productiu i de consum basat en l'economia social, sostenible i del bé comú, és a dir una prosperitat compartida. Finançarem la creació d'ocupacions verdes i decents, a més de R+D+i, amb una reforma fiscal que taxe primer de tot els recursos i els capitals.

#JOVESAMBFUTUR

Una Europa que done resposta i horitzons de futur als anhels vitals de la seua generació millor preparada i que no la condemne a la diàspora, que done solucions al drama de l'atur juvenil amb una dotació de fons suficients a la Garantia Juvenil Europea i les polítiques d'emancipació.

#NODEVEMNOPAGUEM

Exigim una auditoria pública i ciutadana del deute, que permeta avaluar-ne la part il·legítima i en repudie el pagament. Lluitem per una nova governança econòmica de la UE, la democratització del Banc Central Europeu i una harmonització fiscal europea. Proposem una taxa a les transaccions financeres internacionals per a evitar l'especulació i finançar la solidaritat internacional.

#EUROPASOSTENIBLE

Proposem un nou model energètic europeu, lliure d'energies fòssils i nuclears, sense fracking i basat en les energies renovables i l'autosuficiència. Lluitem per una Europa a l'avantguarda contra el canvi climàtic, garant del respecte a la biodiversitat, el benestar animal, la nova cultura de l'aigua i amb polítiques agrícoles i pesqueres ambientalment i socialment justes.

#FRATERNITATGLOBAL

Volem convertir la UE en una veu internacional forta i unitària en la defensa de la solidaritat, la llibertat i els drets humans, l'eradicació de la pobresa i la dignificació de la migració interna i externa. Hem de reduir la despesa militar i promoure la seguretat humana i la promoció de la pau.


Primavera Europea és una iniciativa conjunta de

Coalició Compromís EQUO Chunta Aragonesista Democracia Participativa Por un mundo más justo Partido Castellano Coalición Caballas Coalición Caballas